January 20, 2010
دلیل تعیین وثیقه‌های سنگین چیست؟

بازداشت شده‌ها، کسانی‌که قصد خروج از کشوررا دارند و گاهی زندانی‌ها، برای استفاده از مرخصی، ملزم به تودیع وثیقه می‌باشند. وثیقه می‌تواند کفالت، جواز کسب، سند معتبر، وجه نقد و یا ... باشد.


نگاهی به وثیقه‌های تعیین و تودیع شده جهت استفاده از مرخصی برای متهمین حوادث بعد از انتخابات، با توجه به این‌که اغلب ایشان افراد شناخته شده و با سابقه‌ای می‌باشند، حاکی از آن‌است که وثیقه‌های تعیینی چندان معقول و مرسوم به‌نظر نمی‌رسد.


فرض کنید شخص شناخته شده‌ای چون بهزاد نبوی، محسن صفایی فراهانی، علی‌رضا بهشتی و... قصد استفاده از مرخصی و ا آزادی پیش از صدور حکم قطعی داشته باشد، با توجه به شناخته شده بودن متهم و نیز عطف به سابقه ایشان، چرا چنین وثیقه‌هایی از جانب قاضی پرونده تعیین می‌شود؟


با توجه به‌این‌که کثیری از کسانی که با این حکم روبرو شده‌اند، جزء افراد شناخته‌شده، موجه و باسابقه‌ی روشن بعد از انقلاب، مخصوصاْ در چند سال اخیر می‌باشند و احتمال تبانی، فرار و ... از ایشان نمی‌رود و با توجه به این‌که این موضوع مسبوع به سابقه نمی‌باشد یعنی تا‌کنون اتفاق نیافتاده که امثال ایشان اقدام به خروج از کشور، تبانی، فرار و ... نمایند، چرا از طرف قاضی پرونده احکامی چنین سنگین برای تودیع وثیقه صادر می‌شود؟

+


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 04:06 Balatarin Delicious Digg