December 24, 2009
خیلی دنبالش گشتم، خیلی.
بعد از پانزده سال پیداش کردم ولی چیزی یادش نیست، هیچ‌چی.
ندیدمش هنوز، خیلی از هم دوریم، خیلی.


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 09:09 Balatarin Delicious Digg
December 13, 2009
تک‌های درخشان و پاتک پیروزی‌بخش
با دیدن مسایل، اتفاقات و ابتکارات رخ داده در چند ماه اخیر هر آدم عاقلی با این سوال مواجه می‌شود که ...؟!
بگذارید مروری کوتاه داشته باشیم بر چند اتفاق و ابتکار:
اول از همه برگزاری همایشی به‌عنوان جشن پیروزی در میدان ولی‌عصر با حضور عوامل و طرف‌داران! نامزد به‌ظاهر پیروز، که با توجه به سخن‌رانی صورت‌گرفته و الفاظ استفاده‌شده باعث شد که دیگر سخنی از آن در بین خودی‌ها به‌میان نیاید.
پس ازآن نوبت رسید به حضور میلیونی مردم در روز ۲۵ خرداد و حوادث و اتفاقات آن‌روز که همین امر باعث انفعال و سکوت عوامل خودی گردید. سپس می‌رسیم به دادگاه نمایشی و اعترافات پخش شده که برخلاف تصورات خودی‌ها، به عاملی برای سکوت و انفعال بیشتر ایشان تبدیل گردید.
چندی بعد حضور حماسی فرد پیروزخوانده در سازمان ملل و سخنرانی پیروزمندانه ایشان برای صندلی‌های آبی‌رنگ ....
بعد ازآن نوبت رسید به مذاکرات معروف هسته‌ای و بسته پیشنهادی که با توجه به حفظ عزت‌مندی ایشان، نتایج مشع‌شعی نیز به دنبال داشت به‌طوری که باعث تولید رنگی سبز به‌نام علوی گردید که نه‌تنها نیروهای خودی به‌آن اقبالی بی‌سابقه نشان دادند(نگاه کنید به تغییر رنگ پرده‌های بیت) که باعث محو کامل جنبش راه سبز گردید .
اگر از مسایل پیش آمده در بازداشت‌گاه‌ها و نیز راه‌پیمایی‌ها و گردهمایی‌های نمازجمعه، روز قدس، ۱۳آبان و ۱۶ آذر صرف‌نظر کنیم که در همه آن‌ها حربهء خودی‌ها و نیروهای تازه نفس و برکشیده، چیزی جز پیروزی برای ایشان به‌دنبال نداشت، می‌رسیم به آخرین ابتکار که نمایش خبرگزاری‌های معتبر، رسمی و نیمه‌رسمی در انتشار هم‌زمان عکس‌هایی از یکی از دستگیرشده‌ها با روسری و چادر...

به‌نظر شما با این همه ابتکار و تک طرف مقابل که نتایجی این‌چنین درخشان برای ایشان به‌دنبال داشته، اگر قرار باشد با تک مردم مواجه شوند، چه پاتک پیروزمندانه‌ای خواهند داشت؟

مبتکرین و مخترعین عزیز، نمی‌شود پرده‌ای ساخت که فقط باد و نسیم از آن عبور کند و توان جلوگیری از عبور نور را داشته باشد؟

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 10:24 Balatarin Delicious Digg