May 22, 2008
ارتباط
آیا می‌دانستید:
معاون گمرک ایران ، رییس ِ طرح ِگسترش ِفرهنگ، عفاف و حجاب نیز می‌باشند.

ایشان ضمن گسترش ِ فرهنگ، عفاف و حجاب و غیره ، تشخیص داده‌اند که کراوات با ذات ِ فرهنگی ایرانی مغایرت دارد و در شان ملی ما نیست و ....

چه صبح دل‌انگیزی!


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 09:52 Balatarin Delicious Digg