February 22, 2007
کشور امن
به‌نظر شما در یک کشور امن، چرا مجریان قانون! باید این‌گونه روی خود را بپوشانند؟بقیه عکس‌ها را ببینید
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 16:48 Balatarin Delicious Digg
February 21, 2007
سوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان
سازمان معلمان ایران امروز با صدور اطلاعیه ای ضمن اعتراض شدید به سوالات مطروحه در «آزمون سیره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان» برخی از این سؤالات توهین آمیز در مورد زندگی پیامبر اسلام (ص) را منتشر کرد.رسول خدا (ص) از گوشت گوسفند کدام قسمت را دوست داشت؟

الف.ماهیچه ـ سردست ب.ران ـ سردست ج.ران ـ جگر د.جگر و قلوهرسول خدا(ص) در چه حالی اصلا دیده نشد؟

الف. درحال مجامعت با زنان ب.در حال بول و غائط ج.در حال خرید از بازار د.نوشیدن آب در حالت نشستهرسول خدا در خوردن کدامیک از موارد زیر کسی را با خود شریک نمیکرد؟

الف.غذا ب.نان جو ج.انار د.ماهیچه گوسفندکدامیک از گزینه های زیر از خصلتهای خروس است که با خصلت پیامبر سازگار نیست؟

الف. وقت شناسی ـ غیرت مردانه ب. وقت شناسی ـ سخاوت ج.شجاعت و کثرت آمیزش با همسر د.برچیدن غذا از زمین ـ تند راه رفتنرسول خدا(ص) در مقايسه خود با حضرت يوسف فرمودند:

الف. من از يوسف زيباترم ب. يوسف از من زيباتر است ج. من از يوسف بانمكترم د. يوسف از من زيباتر ولي من بانمكترم.

رسول خدا(ص) هرگز با... غذا نميخورد.

الف. دو انگشت ب. سه انگشت ج. چهار انگشت د. پنج انگشت

موي سر رسول خدا....

الف. سياه بود ب. سفيد بود ج. جز چند مو بقيه سياه بود د. در آخر عمر سفيد شد

رنگ ريش پيامبر چگونه بود؟

الف. سراسر سفيد حتي بالاي زنخدان ب. سراسر سياه حتي بالاي زنخدان ج. بالاي زنخدان سفيد و بقيه جوگندمي د. بالاي زنخدان جوگندمي و بقيه سفيد

رسول خدا(ص) به كدام سمت ميخوابيد؟

الف. به پشت ب. به سينه ج. به راست د. به چپ

مهر نبوت در كدام قسمت بدن پيامبر نمايان بود؟

الف. بين شانهها ب. روي صورت ج. روي پيشاني د. بين سينهها

آيا مخرج بول و غائط با سه سنگ پاک ميشود؟

الف. هر دو پاک ميشود ب. هيچکدام پاک نميشود ج. مخرج بول پاک ميشود ولي مخرج غائط پاک نميشود د. مخرج بول پاک نميشود ولي مخرج غائط پاک ميشود.

به فرموده امام صادق(ع) مقدار آب مصرفي آن حضرت براي وضو و غسل به ترتيب کدام است؟

الف. يک صاع ـ يک صاع ب. يک مد ـ يک مد ج. يک مد ـ يک صاع د. يک صاع ـ يک مد

جبرئيل به پيامبر دستور داد که قرآن را در حالت... بخواند.

الف. ايستاده ب. نشسته ج. خوابيده د. سواره

موي سر رسول خدا...

الف. سياه بود ب.سفيد بود ج. جز چند مو بقيه سياه بود د. در آخر عمر سفيد شد

به فرموده امام صادق(ع) خداوند متعال در رسول خدا(ص) چند روح قرار داده است؟

الف. روح القدس ـ روح الايمان ـ روح القوه ب. روح القدس ـ روح الشهوه ـ روح الحياه ج. روح القوه ـ روح الشهوه ـ روح الخلوه د. الف و ب صحيح است.

منبع ۱

منبع ۲

پس از تحریر: به‌نظر می‌رسد سوالات فوق از منبع ۱ حذف شده‌اند!

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 00:19 Balatarin Delicious Digg
February 20, 2007
سردار
آخر و عاقبت مدیرعامل شدن افراد نظامی در ورزشسردار دکتر مقداد نجف‌نژاد مدیرعامل استقلال گفت:

«در استقلال نیروهای صف و ستاد به‌خوبی به‌انجام وظایف خود مشغول‌اند»نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 10:27 Balatarin Delicious Digg
February 11, 2007
عکسی جدید ازهاشمی رفسنجانی


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 14:17 Balatarin Delicious Digg
February 9, 2007
سفرهاشمی رفسنجانی به قم
در حالی‌که در روزهای گذشته بعضی پیش‌بینی‌ها دلیل این سفر را بحث در مورد جانشینی رهبری اعلام می‌کردند، اما با توجه به سفر آقای ولایتی به‌همراه پاسخ رهبری به پیشنهاد آقای پوتین و نیز شرکت آفای لاریجانی در اجلاس مونیخ، به‌نظر می‌رسد شرایطی هم‌چون شریط قبول قطعنامه ۵۹۸ در حال تکرار است.

سفر آقای رفسنجانی به قم و جلب حمایت علما در راستای آمادگی تعلیق غنی‌سازی و . . .اینطور نیست؟

Labels:

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 01:19 Balatarin Delicious Digg