November 13, 2009
یارانه
گفته می‌شود درصورت اجرای لایحه حذف -به‌قول ایشان هدف‌مند کردن- یارانه‌ها، دولت ماهانه و به‌صورت نقدی به هر نفر بین ده تا بیست‌هزار تومان می‌پردازد. ما فرض می‌کنیم قصد دارند این رقم را به همه پرداخت کنند. حال اگر به موضوع از طرف دوم نگاه کنیم چه‌گونه خواهد بود؟
یعنی اگر من ماهانه بیست‌هزار تومان به‌حساب دولت واریز کنم، باید بتوانم از خدمات مورد بحث با همان قیمت قبلی برخوردار باشم. به‌عبارتی اگر هرفرد ماهیانه بین ده تا بیست‌هزار تومان به حساب دولت واریز نماید، مشکل دولت حل‌شده و موظف می‌گردد که نرخ خدمات را ثابت نگه‌دارد.
پس کل اختلاف ما با دولت در رقم بیست‌هزار تومان درماه خلاصه شده است و هر فرد فقط به‌اندازه این مبلغ در ماه از یارانه در مصارف خود شامل آب، برق، دارو، سوخت، کاغذ، گاز، حمل‌ونقل، نان، قندوشکر و ... بهره‌مند می‌گردد.  
واقعن؟!!نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 14:47 Balatarin Delicious Digg