December 21, 2007
بهانه
تو یک اتاق دربسته‌ی تاریک شیر ِگاز رو باز گذاشته باشی ، یک آدم از همه‌جا بی‌خبر بیاد تو ، از روی حسن‌نیت بخواد کلید برق رو بزنه که از تاریکی و تنهایی در بیای، اون‌وقت همه‌چی تقصیر اونه؟
خریت تو تقصیر اونه؟
نه، تقصیر اونه؟


نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 18:16 Balatarin Delicious Digg