March 9, 2007
فیلم ۳۰۰
در پروژه مخالفت با انحراف‌های تاریخی فیلم ۳۰۰ شرکت کنیم.
جهت شرکت در این پروژه، فقط متن زیررا به‌همراه لینک آن در وبلاگ خود قرار دهید (به‌خاطر یکسان بودن همه متن‌ها لطفاً از استفاده متن‌های دیگر خودداری کنید):


مطالب مرتبط:
با۳۰۰ چه‌کار کنیم
Let's bomb 300!
نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 12:43 Balatarin Delicious Digg