January 28, 2007
سه تن از فعالان جنبش زنان دستگیر شدندسه تن از فعالان جنبش زنان در فرودگاه امام دستگیر شدند.

طلعت تقی نیا، منصوره شجاعی، فرناز سیفی، روزنامه نگار،فعال جنبش زنان و عضو مرکز فرهنگی زنان ، صبح روز شنبه 7 بهمن ماه ، هنگام خروج از کشور دستگیر شدند. انگیزه سفر آنان شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در دهلی هند بود.

پس از دستگیری این سه تن ماموران امنیتی به همراه آنان به منزلشان رفتند و پس از بازرسی منزل و جمع آوری وسایل شخصی آنان مانند کیس کامپیوتر، کتاب، دست نوشته آنان را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند.

عکس‌های آرش‌عاشوری‌نیاLabels:

نوشته‌شده‌ در ‌کنج ‌قفس 01:36 Balatarin Delicious Digg